• Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Grup Şirketlerimiz
  • Üretim & Kalite
  • Referanslarımız
  • İnsan Kaynakları
  • Basında Biz
  • İletişim
.


BETONUN BAKIMI (KÜRÜ)

Betonun diğer yapı malzemelerine göre en büyük farkı; köken olarak birbirinden çok farklı malzemelerin birleşmesi ile temin edilmesidir. Santralde üretilen hazır beton taşınması, yerleştirilmesi ve uygulama yapılması safhalarında fiziksel (kıvam) ve mekanik (dayanım) olarak değişim geçirir. Bu değişimler dış ve iç koşullardan etkilenmektedir. Betonun hızlı devirde taşınması, yüksek sıcaklık ve uzun tasıma süresi betonun özelliklerini etkileyen bazı etmenlerdendir. Yerleştirme esnasındaki hatalar (kalıplar-vibratör uygulaması,  yerleştirme gibi ) betonun yine fiziksel ve mekanik özelliklerini olumsuz etki yapabilir. Daha sonraki safhalarda betonun mastarlanması, vibrasyon uygulaması ve beton bakımı gibi uygulamaya yönelik isler müteaahitin görevidir. Bu safhalarda yapılacak kötü ve eksik uygulamalar betonarme yapıda büyük sorunlara neden olabilir.

Betonun ilk mukavemetini alması sonrasında çevre koşullarına göre bakıma (küre) tabi tutulmadığında kötü sonuçlar verir.
Sıcak hava da betonun aşırı su kaybı engellenmediğinde çatlaklar oluşur ve en önemlisi hidratasyon reaksiyonu için gerekli su kaybolur. Beton daha gevrek ve kırılgan bir yapıya sahip olur. Soğuk havada ise hidratasyon reaksiyonları yavaşlayacağı için betonun mukavemet kazanması gecikir ve betonun islenmesi daha zor olur. Bu etkiler betonun sadece dayanımını değil, dayanıklılık (durabilite) kriterlerini de olumsuz etkiler.


Betondan Uygun Sonuçlar Elde Etmek İçin Gerekenler:

Betonun bakımı bir başka deyişle betonun kürü, beton yerleştirildikten sonra veya
beton ürünlerinin imalatından sonra oluşabilecek su kaybını engellemek ve
hidratasyon reaksiyonlarının uygun şekilde ve zamanda gerçekleşmesini sağlamaktır.

Betonun terlemesi ile kaybolan suyun betona geriden kazandırılması ya da
terlemenin olabildiğince düşük seviyede gerçekleşmesi için iki yol izlenir:
1. Su geçirmeyen(naylon-polietilen) bir tabaka ile beton yüzeyi kapatılır
2. Sürekli olarak betonun yüzeyinin nemli kalması sağlanır. Genelde hortum ya da mekanik spreyleme sistemi ile su dökülür ya da su göleti oluşturulur.
3. Kimyasal kür katkıları kullanılır.Beton yüzeyindeki korumanın etkisi


B Kür Metotları:

Betonun kürü için baslıca 3 metot vardır:

1. Betonun yüzeyi sulanır, gölet yapılır, ıslak kum, talaş yada telis bezi serilir.
2. Betonun yüzeyi polietilen tabakalarla kaplanır.
3. Kür katkıları kullanılır.

Su ile Kür Yapılması

Su Göleti : Suyun kapalı bir alanda hapis kalması için etrafına topraktan veya kumdan setler yapılır. 5 cm'lik bir su tabakası yeterli olur.Bu sayede hem betonun su kaybetmesi engellenir hem de es dağılımlı bir sıcaklık sağlanır.Su Püskürtmek :Sürekli olarak beton yüzeyine su püskürtülmesi mükemmel bir su ile kür yoludur. Eğer bu işlem aralıklarla yapılıyorsa beton yüzeyinin kuru kalmamasına dikkat gösterilmelidir.
Islak Örtüler
Beton sertleşir sertleşmez,telis bezi veya diğer su tutucu örtüler genelde kullanılır.Örtülerin sürekli nemli olmaları sağlanmalıdır.
Beton Yüzeyini Örtü ile Kaplayarak Kür Yapılması Beton yüzeyinin örtülerle kaplanması her uygulamada gerekli ve verimli olmasa da bazı özel uygulamalar için zorunludur. En büyük avantajları, hem yatay hem düşey elemanlarda kolayca uygulanabilir olmalarıdır.

Polietilen Örtüler :Genelde 4mx25m’lik örtüler kullanılır. Yatay elemanlarda kalıplar söküldükten sonra en geç yarım saat içinde ve döşemelerde beton yeteri sertliği kazanır kazanmaz uygulanmalıdır. Düşey elemanlarda kalıplar söküldükten en çok yarım saat içerisinde polietilen örtüler kullanılmalıdır.
 


Kalıp Koruması:Düşey elemanlarda kalıp belli bir miktarda koruma yapar. Ancak özellikle kolon basları ve duvarların üst tarafları dış ortamla temas ettiğinden ek bir koruma gerektirir. Kolonun dış ortamla temas eden bölgesi polietilen örtü ile kaplanır.

Membran ile kür yapılması:Membran ile kür diğer metotlara göre verimli olmasa da daha basit bir uygulamadır. Daha az uzmanlık ve ustalık gerektirir.

Spreyleme Uygulama, Zamanı ve Yöntemi:Şekilde uygulanan kimyasal kür malzemeleri isin cinsine göre farklılık gösterir.Beyaz veya alüminyum renginden olan kimyasal katkılar beton yüzeyinde sürekli bir zar tabakası oluşturur. Bu tabaka buharlaşmayı çok düşük seviyelere indirdiği gibi özellikle sıcak mevsimlerde beton yol gibi uygulamalarda güneş ısınlarının beton yüzeyinde kırılmasını ve yansımasını sağlar. Süper( %90 verim) ve normal(%75 verim) olarak iki türdür. Kimyasal kür malzemesi asla kuru yüzeye uygulanmamalıdır. Döşemelerde terleyen su buharlaşmadan uygulamaya geçilmelidir. Ancak beton yüzeyi çok sulu ise spreyleme yapılmamalıdır.Yüzeydeki parlama biter bitmez uygulamaya geçilmelidir.Spreyleme yaparken kişisel koruyucu ekipman kullanmak zorunludur. Tensel(deri-göz) temastan kesinlikle kaçınılmalıdır. Malzemenin bulunduğu kap kullanmadan önce çalkalanmalıdır.Sprey mesafesi yüzeyden 30-50 cm. olmalıdır. Rüzgarlı hava koşullarında, silindir fırça kullanmaktır. Geniş alana sahip döşemelerde ise hareket eden bir platform üzerinde spreyleme işlemi yapılır.Diğer Uygulamalar:

Pas Koruması
Devam edecek beton islerinde kolon ve duvar üstlerindeki donatılar mevsimsel koşullardan zarar görmemesi için (yağmurdan dolayı paslanma) plastik başlıklarla ya da çimento harcı ile
kaplanarak korunmalıdır.Beyaz ve Renkli Beton Uygulamaları
Beyaz ya da renkli betonlarda polietilen örtülerin teması betonda renksizleşmeye veya renk bozulmasına neden olur. Ancak betonun kir ve tozdan korunmasına da neden olduğu için avantajlıdır.Hızlandırılmış Kür
Kalıpların kısa sürede sökülmesi ve betonda yüksek dayanım kazanmak amacıyla daha çok yerinde beton uygulamalarında kullanılır. Bu durumlarda, beton elemanlarının etrafında yapay bir ortam oluşturulur. Ve beton elemanlara kontrollü bir şekilde ısı ve nem verilir.Daha çok portatif buhar jeneratörleri ve sıcak su boruları idealdir. Bu uygulama enerji
gerektirdiği için daha masraflı bir uygulamadır. Kir sonrası oluşacak hızlı ısı kaybına dikkat edilmelidir.

Hazır betonun istenen dayanıklılıkta ve kalitede kullanıma sunulması için döküm işleminden sonra bakım aşaması büyük önem taşır. Bu süreç betonun bakımı süreci olarak tanımlanır.

.
.